BDSM-Institutet

Second Life - Om - Om Second Life

Allmän information om Second Life

Allmän och grundläggande information om den virtuella världen Second Life, vad det är, hur det fungerar, och möjligheter där.

Second Life (SL) är en 3D virtuell värld som drivs av Linden Labs (LL) som trots att den innehåller mycket grundläggande funktionalitet är mer en plattform för att skapa system och spel än ett färdigt spel.

Användare representeras i SL av grafiska avatarer (AV), som kan interagera och anta eller ändra mellan många olika former avseende kön, ålder, storlek och humanoid eller inte.

Användare kan gå, flyga och teleportera (TP) i SL, och kommunicera med text-chat (chat), textbeskrivna handlingar (emotes), direktmeddelanden (IM), gruppmeddelanden, anteckningskort, tal-chat (voice), visuella signaler och animeringar.

SL består av geografiskt skulpterade, sammansatta regioner, var och en 256x256 meter stor, kallade simulatorer (sims) och grupperade som kontinenter och öar.

Kontinenter i SL är grupper av sims som ägs av LL men som hyrs i bitar, från 4x4 meter till en hel sim, av användare eller grupper.

Öar i SL är enstaka eller grupperade sims som ägs av LL men som hyrs i sin helhet av enstaka användare eller grupper, vilket ger dem mer kontroll.

Föremål eller system i SL kan skapas genom att kombinera geometriska byggklotsar kallade primitiver (prims), texturer och skript i den virtuella världen som möjliggör interaktivitet och funktionalitet.

Föremål skapade av användare i SL kan vara allt från klädtexturer och enkla, inaktiva prims som dekorationer på AVs, via fordon och vetenskapliga modeller, till komplexa strids- och rollspelssystem.

Föremål kan ges eller säljas till andra användare i SL, med olika rättigheter (perms) för hur den nya ägaren kan hantera dem, t.ex. göra kopior eller inte (copy), överföra dem till andra eller inte (trans), och ändra dem eller inte (mod).

Användare kan få pengar i SL (Linden dollars, L$) genom att växla från valutor i verkliga livet (RL), sälja föremål eller tjänster, t.ex. vara närvarande för att skenbart öka populariteten på ett område (camping).

Betalande (premium-) användare får ett veckovis apanage från LL (300 L$/vecka) och kan äga landområden på fastlandet för att ha byggnader eller andra föremål på.