BDSM-Institutet

Second Life - Om - Om rollspel

Information om rollspel i allmänhet och i Second Life i synnerhet

Information om olika sätt att rollspela, varianter och möjliga problem, både i den virtuella världen Second Life och annars.

Rollspel innebär normalt att man beter sig på ett annat sätt än man gör i vanliga fall, eller skulle vilja göra, på grund av situationen, andras förväntningar, egen fri vilja, eller en kombination av ovanstående. Eftersom de flesta anpassar sitt beteende till situationen i åtminstone viss mån så kan man säga att de rollspelar hela tiden.

Människor kan rollspela på väldigt olika sätt och i väldigt olika utsträckning, så man bör inte automatiskt utgå från att alla gör det på samma sätt eller med samma syften som man själv gör och har, och inte döma de som inte gör det. Även om det sätt en del rollspelar på kan vara frustrerande eller t.o.m. verka elakt, så behöver det varken vara avsett så eller uppfattas så av andra.

En del människor är desamma och agerar på samma sätt i Second Life (SL) som de är och gör i sina verkliga liv (RL), medan andra kan ändra både kön, ålder, beteende och utseende jämfört med RL. En del har en avatar för alla sina behov, med ett utseende de inte ändrar mer än de gör i RL, genom att byta kläder, makeup och frisyr, medan andra kan ha helt olika avatarformer, inklusive olika kön och icke-mänskliga former som djur, älvor, drakar eller robotar, medan åter andra kan ha två eller fler identiteter för olika humör eller syften.

En del människor håller sina existenser i SL och RL strikt åtskilda, medan andra ser det som en existens men i två olika miljöer, som t.ex. att vara hemma respektive på arbetet.

En del människor ser sina avatarer som en bunt pixlar de kan leka runt med ohämmat, medan andra identifierar sig starkt med sina avatarer. Det innebär att en upplevelse som halshuggning eller lemlästning av avataren kan vara en kul grej för en person men mycket obehagligt för en annan.

En del människor lägger ned stor möda på att skapa en avatar med ett utseende som passar dem, medan andra nöjer sig med en generisk avatar och lägger sin energi på saker de tycker är viktigare, t.ex. att skapa eller umgås.

En del dömer andra efter hur lång tid deras avatarer har funnits ("noobs") eller om de betalar för sitt konto eller inte ("free-riders"), men åldern på en avatar behöver inte spegla erfarenheten hos användaren, och inte heller behöver ett gratis konto betyda varken brist på pengar eller engagemang, eftersom de fortfarande kan driva framgångsrika affärsrörelser och t.ex. hyra stora egendomar på privata öar och därigenom bidra till SL:s ekonomi.

En del människor söker "seriösa" relationer i SL, vare sig det är professionella, sociala eller sexuella, medan andra bara leker, även om de kan verka eller låtsas vara seriösa.

Presentationen i en avatars profil kan avse användarens RL, SL, båda eller ingetdera, och informationen under 1st life-fliken behöver inte avse användarens RL, även om den kan verka trovärdig med foto och allt.

I de flesta fall kan "sunt förnuft" ge vägledning hur man bör bete sig och rollspela, men eftersom sunt förnuft inte är allmängiltigt så finns det alltid de som har olika sunt förnuft, vilket gör att de kan reta andra med sina olika beteenden, även om deras beteende är fullkomligt sunt och förnuftigt för dem själva.

När det finns skrivna regler om beteende och rollspel från ägarna av land eller grupper bör dessa regler respekteras medan man är på landet eller aktiv i gruppen ifråga. Sådana regler kan vara SL:s Användarvillkor (TOS) för hela SL, reglerna i informationen för privata simar, och de informationskort med regler som ofta delas ut automatiskt när man anländer någonstans där rollspel eller annan interaktion förväntas.

Om beteendet eller sättet att rollspela bryter mot uttalade eller underförstådda regler, eller "sunt förnuft", av okunskap, tanklöshet, arrogans eller med ont uppsåt, så reagerar ofta människor omkring en. Har man tur så får man en påminnelse om reglerna och en chans till rättelse, men med mindre tur kan man få en utskällning, bli utsparkad eller bannlyst.

Även om människor rollspelar på olika sätt och i olika utsträckning, kan de ofta ändå ha utbyte av varandra, men ibland kan resultatet bli frustration, genom att känna sig antingen sviken eller uppleva för höga förväntningar. Om man är medveten om de möjliga skillnaderna, markerar sitt eget sätt och avsikter, antingen i sin profil eller i chat, och är uppmärksam på sådana signaler från andra, så minskar risken för konfrontationer.