BDSM-Institutet

Second Life - Om - Om emotes

Information om emotes, både i allmänhet och inom BDSM

Information om typer och användning av emotes vid text-chat.

Emoting innebär beskrivningar i text av handlingar och reaktioner, eller tankar och känslor. Sådana beskrivningar och uttryck kallas emotes.
Emotes är användbara för att uttrycka sinnesstämningen eller beskriva saker och handlingar som inte är uppenbara i det vanliga textflödet eller den grafiska presentationen i en virtuell värld. Det kan röra saker som är oklara eller tvetydiga, animeringar som saknas eller är alltför diskreta, svåra eller omöjliga att se under de rådande omständigheterna.

Emotes kan uttryckas på många olika sätt och valet av form är väldigt individuellt. Ett exempel på variationsmöjligheten är:
" Du får mig att le. " (ej emote, visas som den står)
" /me ler. " (klassisk emote, visas som " Förstanamn Andranamn ler. ")
" *ler* " (scenbeskrivning, visas som den står)
" *l* " (förkortad scenbeskrivning)
" Du är rolig! *ler* " (integrerad scenbeskrivning)
" :-) " (smiley)
" :) " (alternativ smiley)
" Du är rolig! :-) " (integrerad smiley)

Emotes kan avse både skeenden i verkliga livet, t.ex.
" /me går och hämtar en kopp kaffe. "
eller rollspel online, t.ex.
" /me kramar den vackra NN hårt. "

I chat uttrycks emotes som handlingar av tredje person, vilket är värt att komma ihåg när man formulerar dem, t.ex.
" /me tycker hans kläder är snygga. "
snarare än
" /me tycker mina kläder är snygga. "

Inom BDSM kan emotes vara användbara på samma sätt som i andra situationer, men några mer specifika exempel på deras användbarhet är:
(för att låta en person med ögonbindel eller huva få reda på vad som händer)
" /me höjer ridspöet och letar efter en lämplig måltavla. "
(för att specifikt beskriva något en animering sällan gör)
" /me låter piskan träffa tvärs över magen, strax ovanför pubisberget. "
(för att beskriva en handling som saknar animering)
" /me nyper hårt och vrider om bröstvårtorna. "
(för att ge en vink om vad som komma skall)
" /me funderar på hur slavinnan skulle se ut upphängd i brösten. "

En del människor håller sig med bibliotek med emotes, och andra uttryck, och kopiera och klistrar in dem, vilket kan snabba upp chattandet och reducera risken för skrivfel. Om man använder sådana biblioteksfraser för ofta eller använder dem när de inte riktigt passar så finns risken att de gör ett konstlat eller direkt dumt intryck, t.ex.
" NN: Hej, slavinna! "
" /me bugar och hälsar på den ädle Herren undergivet. "
" PP: Jag är glad att se dig här. "
" /me bugar och hälsar på den ädle Herren undergivet. "
eller
" NN: Knäfall på golvet, slavinna! "
" /me knäfaller graciöst på marken och särar på låren. "

Att vara bra på emotes handlar inte bara om att vara bra på att uttrycka saker, utan också om natt anpassa budskapet till mottagaren som med vilken annan kommunikation som helst. En sorts emotes som passar en person kan vara en katastrof gentemot en annan person.

En del människor använder emotes ofta och behöver eller förväntar sig att andra gör det också, för att känna sig bekväma eller komma i stämning. Andra ser emotes som onödiga eller löjliga och använder dem knappast alls. Det är viktigt att hålla dessa skillnader i minnet, eftersom ingetdera sättet är rätt eller fel, men kan ändå skapa frustration och irritation när man kommunicerar.

Emotes används ibland därför att människor känner sig mer bekväma att uttrycka saker i tredje person än att stå för det själva, t.ex.
" /me behöver få en behandling nu. "
hellre än
" Jag behöver få en behandling nu, snälla. "

Om man är osäker på hur man kan använda emotes så är ett bra sätt att lära sig att lyssna på andra som använder dem för att få vinkar och idéer om hur de kan användas och uttryckas, men anpassat till ens egna behov och personlighet.