BDSM-Institutet

Idéer - Idé 07

Paraffinljus

BDSM-idé av Magnuz Binder.

Du ligger på rygg på plastskyddet på sängen, brett särad och vikt dubbel genom att dina händer och fötter på vardera sidan sträckts och bundits till samma sängpost i varsin ända av sängen. Jag särar ännu mer på dina redan särade blygdläppar och samlar varligt upp litet av dina safter från din slidöppning och masserar in det på din klitoris, tills du flämtar och stönar av upphetsning. Sedan tänder jag det första av paraffinljusen, lutar det och börjar droppa smält paraffin ned på ditt vidöppna sköte.

Jag särar dig ordentligt med mina fingrar, försäkrar mig om att det smälta paraffinet finner varje yta och varje veck i ditt sköte, till och med in i din glipande slida, bygger en paraffinsköld som täcker ditt sköte, men gång på gång avlägsnar jag det från din klitoris, blottar den för nya droppar av varmt paraffin. Du kommer tredje gången jag låter de varma dropparna träffa din klitoris, och igen när jag tar bort skölden efter den fjärde gången. Efter det går det inte längre att urskilja dina enskilda orgasmer längre, eftersom du kastar och vrider dig hela tiden, oavsett var de varma dropparna träffar ditt sköte.